top of page
psykolog med HBTQ- kompetens

Jag välkomnar människor från olika typer av familjekonstellationer, människor med varierande sexuell läggning, könstillhörighet och olika sätt att förhålla sig till tvåkönsnormen, cisnormen och heteronormen.

I det psykoterapeutiska arbetet utgår vi från din unika livssituation, din egen historia och ditt eget upplevda lidande. Det är din berättelse som står i centrum och som det terapeutiska arbetet utgår från. 

bottom of page