top of page

VAD JAG ERBJUDER

 

 

PSYKOTERAPI

I en psykoterapi, eller psykologisk behandling, träffas terapeut och patient regelbundet under en tid. Fokus kan vara ett försämrat mående och röra konkreta utmaningar Terapin kan också användas för att öka självkännedom för att bättre hantera känslor och relationer, hitta meningsfull riktning i livet och trivas bättre med oss själva. Utifrån dina behov och din livssituation lägger vi upp en plan för din psykoterapi. Jag kan ge psykoterapi både på mottagningen och via videosamtal. Jag träffar både enskilda individer och par. Boka en första tid här.

blad
Psykoterapi

KONSULTATION

Ibland står vi inför en särskild händelse eller specifik situation som kan kännas skönt att diskutera med någon. Det kan röra svåra val, en närståendes hälsa eller funderingar vi inte riktigt vet vad vi skall göra med. Det kan vara skönt att kunna diskutera frågan med en professionell person med tystnadsplikt. Boka en första tid här.

 

Konsultation

KRISSTÖD

Ibland behöver vi extra stöd vid en kris eller en oförutsägbar händelse. Vi kan också behöva träffa en psykolog i samband med sorg, som vid separationer, förluster och dödsfall. Jag erbjuder krisstöd till både privatpersoner och organisationer.

Krisstöd
Handledning

PSYKOLOGISK COACHING 

Ibland söker vi hjälp för att förbättra och utveckla vår potential. Psykologisk coaching är en strukturerad metod som hjälper individer och grupper att frigöra sin potential och nå  uppsatta mål. Vi bygger kapacitet att hantera utmaningar som förändringar, kommunikation, avvägningar mellan arbete och privatliv samt lägger grund för ökat välbefinnande och prestationer. Psykologisk coaching är en bra metod för arbetsgrupper som vill stärka samarbete och prestation. Boka coaching här.

HANDLEDNING

Ibland behöver vi yttre stöd för att reflektera kring vår yrkesroll, hantera dilemman, finslipa samarbete i en grupp eller möjlighet att komma vidare när det låst sig i kommunikation och samarbete. Jag erbjuder handledning individuellt och i grupp. Det är allt vanligare att chefer väljer att ha handledning kring sin chefsroll och arbetssituation. Kontakta mig för handledning här.

utbildning

UTBILDNING

Vi tillbringar största delen av vår vakna tid på jobbet. Här ställs inte bara krav på eget fungerande utan vi behöver också fungera ihop. Jag utbildar grupper och arbetslag kring stress, kommunikation, samarbete och konflikter. Jag utbildar också förskolor inom anknytningsteori och små barns utveckling. Kontakta mig för offert här.

Jag erbjuder psykoterapi psykologisk behandling konsultation krisstöd handledning utbildning
bottom of page