top of page
JAG KÄNNER MIG STRESSAD
Stress är kroppens naturliga reaktion på psykiska och fysiska påfrestningar. Stressrelaterad ohälsa har blivit en folksjukdom och vi är många som drabbas. Det påverkar våra relationer, vår hälsa, vår arbetsförmåga och måendet i stort. Det kan bl.a. ta sig i uttryck som spänningar, trötthet, glömska, ilska eller minskad lust. Kanske äter eller dricker vi mer än vanligt. Kanske är vårt sexliv påverkat eller vår förmåga att vara den förälder vi önskar att vi var.
ÄR STRESS FARLIGT?
Stress i sig är inte farligt om vi upplever att vi har någon form av kontroll att styra kraven och kan balansera vår ansträngning med tillräcklig återhämtning. Det är bristen på återhämtning som gör stressen farlig till slut och gör oss sjuka.
HUR HANTERAR JAG STRESS?
I terapi hos en psykolog kartläggs sådant som stressar, som kommer i vägen för återhämtning och sådant som fyller på. Utifrån kartläggning hos mig lägger vi upp en personlig plan för terapin. Boka ditt första möte här.
Kartlägg stressen
bottom of page