top of page

JAG KÄNNER MIG UTMATTAD

När stressen pågått en längre tid riskerar vi att hamna i utmattning. Då är många av våra tidigare resurser utslagna och vi behöver ofta vara sjukskrivna en tid för återhämtning och för att långsamt kunna återfå vår tidigare förmåga. Att ha en psykolog som står vid sidan och hjälper oss i det kaos och den kris som utmattning ofta innebär är för många en viktig del i behandlingen.

HAR JAG GÅTT IN I VÄGGEN?

Vi pratar om att gå in i väggen när vi upplever att våra funktioner är utslagna till den grad att vi inte längre kan arbeta som innan, hantera våra relationer eller orka med vardagslivet som vi tidigare gjort. Det kallas utmattningssyndrom i medicinska termer. Ofta har vi problem med sömnen och vi känner oss sällan utvilade. Du behöver träffa både läkare och psykolog om du tror att du gått in i väggen. Boka tid här för ett första möte med mig.

KOMMER JAG BLI FRISK?

Många som blir sjuka i utmattningssyndrom ställer sig frågan om de någonsin kommer bli friska. Eftersom vi ofta upplever en total kollaps vad gäller både fysisk och mental kapacitet så kan livet som det var innan sjukdomen kännas långt borta. I de allra flesta fall kommer vi tillbaka till våra tidigare funktioner. Många väljer att prioritera annorlunda i livet och gör nya, sundare val för att undvika att åter igen insjukna.

bottom of page