top of page

TILLSAMMANS MOT RESULTAT

Psykologisk coaching riktar sig till dig som vill stärka eller utveckla olika aspekter av ditt liv med hjälp av en utomstående professionell. Coaching görs enskilt, i par- eller gruppform. I coaching arbetar du och jag tillsammans för att nå dina uppsatta mål och hitta nya vägar och strategier för ett bättre välbefinnande. Det kan exempelvis handla om att bygga upp en mer positiv självbild, utvecklas i din karriär, prestera bättre på jobbet eller bli en bättre ledare.  Teknikerna som vi använder grundar sig i psykologisk forskning. En coachingsession varar 45 eller 90 minuter och hålls generellt varannan vecka.

bottom of page