top of page

METODER TERAPI

 

 

AFFEKTFOKUSERAD PSYKODYNAMISK TERAPI

I psykodynamisk terapi undersöker vi de inre konflikter, motstridiga känslor och svårigheter som kan uppstå i relationer, inom oss själva och gentemot omvärlden. Tanken är att våra svårigheter till stor del kommer av att vi undviker känslor vi inte riktigt klarar att hantera. Vi undersöker dina unika copingstrategier och sätt som du skyddar dig mot obehag. I terapin går vi från insikt, att identifiera dina unika känslor och beteendemönster, till bearbetning av känslor och beteendemönster. Vägen dit är upplevelsebaserad, d.v.s. vi undersöker dina känslor i terapirummet och tränar på att reglera det obehag som kommer i vägen för att uppleva de känslor du kämpar med. Boka en första tid för psykodynamisk terapi här.

 ISTDP i centrala Malmö
Affektfokuserad pykodynamisk trapi
ISTDP
ISTDP

KBT

I KBT tittar vi strukturerat och målinriktat på det som är svårt för dig här och nu. Tankar, känslor och beteenden hänger ihop, påverkar varandra och vi letar efter dina unika onda cirklar. Vi jobbar problemlösande. Vi arbetar med inre värderingar och sätt att leva utifrån dessa. Boka en första tid för KBT här.

 

KBT
Psykologisk coaching

PSYKOLOGISK COACHING 

Ibland söker vi hjälp för att förbättra och utveckla vår potential. Psykologisk coaching är en strukturerad metod som hjälper individer och grupper att frigöra sin potential, nå uppsatta mål, hantera svårigheter och utmaningar. Vi arbetar med förändringar, kommunikation, avvägningar mellan arbete och privatliv samt identifierar nycklar till och finslipar välbefinnande och prestationer. Psykologisk coaching är en bra metod för arbetsgrupper som vill stärka samarbete och prestation. Boka coaching här.

Affektfokuserad psykodynamisk terapi i centrala Malmö
bottom of page