top of page

OM PSYKOLOGEN

OM MIG SOM PSYKOLOG

Jag är legitimerad psykolog med examen från Göteborgs Universitet. Jag håller både grupper och enskild behandling centralt i Malmö. I dagsläget erbjuder jag stödsamtal, psykoterapi, coaching, specialutformade kris- och stödkontakter samt kortare konsultationer. Jag utbildar och handleder i organisationer med fokus på arbetsmiljö, stress, samarbete, kommunikation och konflikter i arbetslag.

Mitt val av behandlingsmetoder kan du läsa om här:

VARFÖR TRÄFFA EN PSYKOLOG?

ERFARENHET SOM PSYKOLOG

Jag har en bakgrund som psykolog inom företagshälsovård med psykologisk behandling av stress, utmattning, sömn, nedstämdhet och oro. Jag har även arbetat som organisationskonsult med grupputveckling, handledning och utvecklingsarbete gällande arbetsmiljö utifrån min expertis som psykolog.

Jag har också verkat som förskolepsykolog med handledning till personal kring små barns behov och utveckling. Jag har medverkat vid olika typer av krisuppdrag.

mottagning .jpg
bottom of page