top of page

JAG OROAR MIG

Oro hänger ihop med stress på så sätt att det är vår inbyggda funktion att gardera oss mot yttre hot. Ibland upplever vi dock att oron har tagit över. Vi har svårt att koppla bort tankar på hemska saker som skulle kunna hända; vi lägger mer energi och tankekraft på möjliga obehagliga saker än vad vi egentligen vill. Oron kan sitta i kroppen som magont, hjärtklappning eller en känsla av svårighet att andas. Oron leder ibland till panikångest. Att söka psykoterapi för oro är bra och mycket hjälpsamt.

HUR SLUTAR JAG OROA MIG?

Vi lägger upp en individuellt anpassad terapi kopplad till dina behov och din livssituation. I terapin undersöker vi vad oron handlar om, hur den utvecklats, vad den en gång fyllde för funktion och vad den fyller för funktion för dig idag. Vi kommer behandla oron tillsammans utifrån att lära oss om, förstå men samtidigt utmana de orostankar du har. Ofta är terapi vid oro väldigt hjälpsamt och effektivt. Många upplever att livet blir mer behagligt efter en psykoterapi. Boka tid för ett första möte här.

bottom of page