top of page

RELATIONER

Många som går till en psykolog, som går i terapi, gör det därför att de känner att de behöver hjälp att komma vidare i sitt liv. Ofta är det i våra relationer som våra svårigheter gör sig påminda. Att söka hjälp hos en professionell kan vara ett bra sätt att hitta sätt att förstå och hantera det som är svårt. Det kan handla om funderingar kring konflikter, avundsjuka, längtan, vilsenhet, och sorg. Det kan handla om att hitta rätt partner, eller att hitta rätt som förälder. Många gånger har vi tankar kring vårt sexliv, kanske har vi det inte riktigt så som vi önskar. Vi kan komma till psykologen själv, eller med våra partners. 

 

Anledningar att söka psykoterapi kan också vara tankar och känslor kopplat till att skaffa barn, förlossning, ofrivillig barnlöshet eller IVF. Listan kan göras lång. Många gånger har vi tankar kring hur det var när vi växte upp och hur våra relationer och erfarenheter kan ha format oss.

 

 

 

 

I våra nära relationer gör sig våra relationsmönster påminda. Ofta är det mönster som skapats tidigt i våra liv. Dessa mönster handlar om våra sätt att förstå och hantera egna och andras känslor och beteenden.

Våra relationsmönster styr hur vi reagerar när vi blir rädda, arga, kära, känner avundsjuka, o.s.v. och är produkter av våra samlade erfarenheter, föreställningar och förväntningar. Våra relationsmönster har ofta spelat en viktig roll och skyddat oss, men i vuxen ålder kan de ställa till problem i vårt kärleksliv och våra relationer.

fågel
bottom of page